Płaca wystarczająca na utrzymanie jest prawem człowieka. Produkty opatrzone etykietą Fair Share mają niewielki dodatek cenowy, który jest przekazywany bezpośrednio pracownikom w Indiach w celu podniesienia ich dziennego wynagrodzenia.
Dodanie nawet 10 pensów do ceny koszulki lub 54 pensy do ceny bluzy spowoduje 50% wzrost płac najbiedniejszych pracowników w naszej fabryce w Indiach.
Taka mała zmiana robi dużą różnicę….

Continental Clothing Co, współpracując z Fair Fashion Network i BSD Consulting, wdrożyło program, który ma na celu zapewnienie godnego życia pracownikom przemysłu odzieżowego w naszej fabryce w Indiach.
Pierwszy etap podwyżki płac zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i objoł wszystkich pracowników fabryki.
Płaca powinna pokryć podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin oraz pozwolić na pewne oszczędności. Praca powinna trwać 48 godzin w tygodniu.

Punkt odniesienia został obliczony dla minimalnych zarobków wymaganych do zapewnienia godnego życia typowej rodzinie w okolicy.
Różnica między bieżącą, a potrzebną płacą została następnie przeliczona na dodatkową kwotę, którą należy zapłacić za każdą sztukę odzieży wyprodukowaną w fabryce.
Premia dodana do zakupu każdej sztuki odzieży jest udokumentowana jako osobna pozycja i idzie bezpośrednio do pracowników z ich miesięcznym wynagrodzeniem.

Zobacz kolekcję >>