Zobacz też: Politykę Prywatności

Pliki do pobrania:
ZGŁOSZENIE WYMIANY / ZWROTU
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Regulamin obowiązujacy od 24.10.2023 roku

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:

1.1. działania sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com,
1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym: sklep.organicpositive.com,
1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym: sklep.organicpositive.com,
1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,
1.5. realizacji zamówienia,
1.6. procedury reklamacyjnej,
1.7. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności)
oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego sklep.organicpositive.com

2. DEFINICJE

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.organicpositive.com prowadzony jest przez firmę Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska, nr NIP 972076705, nr Regon 300817186, z siedzibą: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa,Tel:604331906, e-mail:sklep@organicpositive.com 2.2. Sklep internetowy: sklep.organicpositive.com – sklep internetowy prowadzony przez Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewskaw ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem: www.sklep.organicpositive.com,
2.3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego sklep.organicpositive.com, dostępny na stronie internetowej: www. sklep.organicpositive.com w zakładce „Regulamin”,
2.4. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym: sklep.organicpositive.com”,
2.5. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego:sklep.organicpositive.com
2.6. Strona – Klient lub Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska (zwane łącznie Stronami).

3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO: sklep.organicpositive.com

3.1. Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska w ramach sklepu internetowego: sklep.organicpositive.comprowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym: sklep.organicpositive.com znajduje się w szczególności odzież damska, meska i dziecięca.
3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się jego zdjęcie oraz informacja o jego cenie, a także właściwościach – w szczególności materiale, z którego jest wykonany, rozmiarze, marce, itp.

4. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość - poprzez stronę internetową www.sklep.organicpositive.com.
4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

5. CENY

5.1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła).
5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt: 10.2 niniejszego regulaminu.

6. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta.
6.2. Rejestracji Konta Klienta można dokonać na stronie sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com pod adresem www.sklep.organicpositive.com.
6.3. W celu założenia Konta Klienta należy:

6.3.1. kliknąć ikonkę „rejestracja” na stronie sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com,
6.3.2. wypełnić formularz rejestracji,
6.3.3. zaakceptować warunki regulaminu,
6.3.4. po wypełnieniu formularza rejestracji kliknąć ikonkę „zapisz” na końcu formularza.

6.4. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta należy:

6.4.1. zalogować się,
6.4.2. kliknąć w odnośnik „profil”,
6.4.3. po wprowadzeniu modyfikacji należy kliknąć ikonkę „zapisz ” na końcu formularza.

6.5. W celu usunięcia Konta Klienta należy skontaktować się z sklep.organicpositive.com. Można to zrobić wysyłając maila na adres: sklep@organicpositive.com lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 600639998.
6.6. W celu zalogowania się do Konta Klienta należy kliknąć ikonkę „zaloguj się” na stronie sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com.
6.7. Aby zalogować się do Konta Klienta, należy wpisać w formularzu logowania adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu.
6.8. Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu ikonki „profil” znajdującą w prawym górnym rogu strony.

7. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się następująco:

7.1. Należy wejść na stronę wybranego towaru poprzez kliknięcie w ramce „kategorie”, a następnie poprzez klikniecie wybrać interesujący nas produkt na stronie sklepu internetowego: sklep.organicpositive.com
7.2. Na stronie wybranego towaru, należy wybrać rozmiar, kolor a następnie kliknąć ikonkę „Dodaj do koszyka". Produkt zostaje dodany do koszyka.
7.3. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy dodać do koszyka kolejny towar w sposób wskazany w pkt: 7.2.
7.4. W przypadku chęci zakończenia składania zamówienia, należy kliknąć ikonkę „przejdź dalej" znajdującą się pod „Wartość”.
7.5. Nastąpi wówczas automatyczne przekierowanie Klienta na stronę: „formularz zamówienia”. Możliwe jest kontynuowanie składania zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta lub dokonując logowania na Konto Klienta.
7.6. Po dokonaniu wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia bez rejestracji lub udanym zalogowaniu na Konto Klienta nastąpi automatyczne przekierowanie Klienta na stronę składania zamówienia: „formularz zamówienia”, gdzie widoczne będą towary objęte zamówieniem i ich łączna cena.
7.7. Należy wybrać jedną z metod dostawy oraz sposobu płatności, zaznaczając wybraną opcję, a także podać dane do realizacji zamówienia. W przypadku zalogowania na Konto Klienta możliwe jest skorzystanie z automatycznego uzupełnienia danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klient.W polu „komentarz” możliwe jest wpisanie dodatkowych uwag do składanego zamówienia. By przejść do kolejnego kroku składania zamówienia należy zaakceptować regulamin i kliknąć ikonkę „wyślij zamówienie", co stanowi potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia oraz wyboru metody wysyłki i sposobu płatności.
7.8. Wyświetlone zostanie informacja o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji przez sklep.organicpositive.com i jego numerze. W przypadku wyboru metody płatności „Przelew na konto” wyświetlone zostaną ponadto dane do przelewu. W przypadku wyboru metody płatności „Karta/Przelewy24” nastąpi następnie automatyczne przekierowanie na stronę dokonywania płatności elektronicznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.
7.9. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. Złożone zamówienia widoczne są również w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
7.10. W przypadku, gdy sklep.organicpositive.com nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest nie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi on o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8. SPOSOBY PŁATNOŚCI

9.1. Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:

9.1.1. z góry:

a) przelew na konto („Przelew na konto”),
b) płatność kartą kredytową("Karta/Przelewy24"),
c) płatność za pomocą serwisu „Przelewy24” ("Karta/Przelewy24"),

9.1.2. przy odbiorze:

a) płatność przy odbiorze („odbiór osobisty”),


9.2. Wyboru sposobu płatności dokonuje się na stronie „formularz dostawy”, o której mowa w pkt 7.6 i 7.7,
9.3. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar "Karta/Przelewy24", dyspozycję płatności można zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub później w zakładce danego zamówienia w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
9.4. Termin płatności z góry wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
9.5. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Odbiór w sklepie” zapłata następuje poprzez „Przelewy24” lub do rąk pracownika Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska.

10. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

10.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

10.1.1. dostawa przez kuriera UPS na adres wskazany przez Klienta,
10.1.2. dostawa przez Poczta Polska
10.1.3. odbiór zamówienia przez Klienta (lub osobę przez niego upoważnioną) w biurze Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska w Dąbrowie przy ul. Polnej 3. 10.2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:
10.2.1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez kuriera UPS - 17,00 zł,
10.2.2. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i odbiorze w sklepie - 0,00 zł.
10.3. W przypadku zamówień o wartości powyżej 350,00 zł dostawa przez kuriera UPS i za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski jest bezpłatna.
10.4. Możliwa jest dostawa przesyłki poza granice Polski.
10.5. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem UPS lub Poczty Polskiej. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki należy skontaktować się z sklep.organicpositive.com.
10.6. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

11. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11.1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże sklep.organicpositive.com dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
11.2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 14 dni i kształtuje się następująco:

11.2.1. w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 3 dnii od dnia otrzymania zapłaty od Klienta,
11.2.4. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera UPS przesyłką zwykłą to 48 godzin od momentu nadania,
11.2.5. przeciętny czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską przesyłką priorytetową to 24 godziny od momentu nadania,
11.2.6. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS za granicę od momentu nadania to 5 dni

11.2.7.czas realizacji (dostępność towaru) podany jest przy każdym produkcie w sklep.organicpositive.com

11.2.8.jeżeli wybrany produkt nie jest dostępny w zakresie czasu podanym przy produkcie, klient niezwłocznie jest informowany. Jeżeli zaproponowany inny termin dostawy jest dla klienta niesatysfakcjonujący, klient ma prawo odstąpić od zakupu, a wpłacone pieniądze za zakupione towary zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi w dogodny dla niego sposób.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska w ramach sklepu internetowego „sklep.organicpositive.com” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie mailem lub składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
12.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
12.3. Oświadczenia o odstąpieniu można kierować na adres:
Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska, ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska, nr NIP 972076775, nr Regon 300817186, z siedzibą: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa,Tel:604331906
12.4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny tutaj

13. REKLAMACJE

13.1. sklep.organicpositive.com odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
13.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 12 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
13.3. Domniemywa się, że towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sklep.organicpositive.com, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
13.4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sklep.organicpositive.com opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że sklep.organicpositive.com zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
13.5. sklep.organicpositive.com nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

13.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do statnu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

13.7. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sklep.organicpositive.com ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów dostarczenia.

13.8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt 13.6, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep.organicpositive.com nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia
13.9. Klient traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sklep.organicpositive.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
13.10. sklep.organicpositive.com odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
13.11. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem 1 roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.
13.12. Zawiadomienie sklep.organicpositive.com o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.
13.13. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, jeżeli sklep.organicpositive.com w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.
13.14. Reklamacje można kierować na adres:
Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska, ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa,Tel:604331906, e-mail:sklep@organicpositive.com

13.15. Przykładowy wzór reklamacji dostępny jest tutaj.
13.16. sklep.organicpositive.com obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.17. Jeżeli sklep.organicpositive.com otrzymał reklamację Klienta i nie ustosunkował się do jej żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury) jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizację zamówienia).
14.2. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia i korzystania z Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i korzystania z Konta Klienta uniemożliwia założenie i korzystanie z Konta Klienta.
14.4. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.
14.5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
14.6. Administratorem danych osobowych Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska, nr NIP 972076775, nr Regon 300817186, z siedzibą: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa,Tel:604331906, e-mail:sklep@organicpositive.com
14.7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 2r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.) przez Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta.
14.8. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

15. PRAWA AUTORSKIE

15.1. Prawa do zawartości strony internetowej sklepu internetowego sklep.organicpositive.com, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska.
15.2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego sklep.organicpositive.com lub jej części bez zgody Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.).

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 24 grudnia 2014 r.

Eureka Magdalena Śmiglak-Krajewska


Regulamin Sklepu obowiązujący do 24.12.2014

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.organicpositive.com prowadzony jest przez firmę Eureka M. Śmiglak-Krajewska, nr NIP 972076775, nr Regon 300817186, z siedzibą: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa.

Dane kontaktowe:

- adres korespondencyjny: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa
- telefon: +48 600 63 99 98
- e-mail: sklep@organicpositive.com

2. Wymagania techniczne

Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

3. Przyjmowanie zamówienia

Zamówienia można składać poprzez stronę www.sklep.organicpositive.com lub telefonicznie. Zaraz po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczne informacje dotyczące złożonego zamówienia.

W przypadku zamówień płatnych przelewem lub przez system przelewy24 zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu przelewu przez Sklep.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie całości zamówienia).

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.

4. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili zrealizowania zamówienia. Zamówienie traktuje się jako zrealizowane w momencie wysłania do Klienta informacji, że paczka została wysłana. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu.

Klient ma prawo do anulacji zamówienia w każdym momencie realizacji. Jeśli anulowane zamówienie było już opłacone, to Sklep dokona zwrotu całkowitej kwoty zamówienia, przy czym zwrot ten nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

5. Polityka cenowa

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.

6. Sprzedaż promocyjna

W akcjach promocyjnych każdorazowo zniżka naliczana jest automatycznie. W przypadku kilku promocji automatycznie naliczana jest najwyższa zniżka. Poszczególne zniżki nie łączą się.

7. Paragony i faktury

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Aby wybrać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole w koszyku.

8. Czas dostawy

Przy każdym towarze podany jest status dostępności produktu, który określa, w jakim terminie Sklep wyśle zamówiony produkt. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, wysyłka następuje po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego statusu obowiązującego zamówione produkty. Wszystkie statusy dostępności określone są w dniach roboczych, czyli nie uwzględniają sobót, niedziel ani Świąt.

Każde zrealizowane zamówienie zakończone jest wysłaniem e-maila potwierdzającego wysłanie paczki do Klienta.

Przesyłki dostarcza:
- Poczta Polska – paczka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni robocze;
- UPS– przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy;
Istnieje możliwość wysyłki paczek do innych krajów Unii Europejskiej.

Koszty i terminy dostaw wskazane są na stronie: https://organicpositive.com/

9. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
- poprzez system płatności Przelewy24;
- zwykłym przelewem bankowym.

10. Zwrot towaru

Zwrotu towaru bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" można dokonać w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.Oświadczenie zostanie przesłane do klienta pod wskazany adres mailowy.

Powyższe oświadczenie można wysłać na adres e-mailowy sklep@organicpositive.com lub wysłać wraz z odsyłanym towarem lub wysłać listem na adres korespondencyjny Sklepu.

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sklep jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez Kupującego kwoty pieniężnej, jednak nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

11. Wymiana towaru

Jeżeli Klient chciałby wymienić otrzymany towar na inny (np. na inny rozmiar), Sklep umożliwia dokonanie szybkiej wymiany towaru.

W celu dokonania wymiany wystarczy wypełnić Formularz Wymiany Towaru, Oświadczenie zostanie przesłane do klienta pod wskazany adres mailowy.Wypełnione należy wysłać na adres mailowy Sklepu: sklep@organicpositive.com

Sklep potwierdzi Klientowi fakt otrzymania formularza i od razu dokona rezerwacji produktów, które Klient wskazał w formularzu. W przypadku braku dostępności produktów, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Kupujący ma 10 dni na poinfomowanie Sklepu o chęci wymiany towaru, rozumiane jako przesłanie Formularza Wymiany Towaru. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia Formularza Wymiany Towaru.

Sklep poniesie koszt wysyłki nowego towaru do Klienta, przy czym forma dostawy będzie taka sama, jaką Klient wskazał w pierwotnym zamówieniu.

Koszt zwrotu towaru do Sklepu pokrywa Klient.

12. Reklamacja

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego" i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość reklamowanego produktu wraz z kosztami wysyłki w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacji podlegają wszelkie produkty, które po odpakowaniu okazały się niezgodne z umową (np. uszkodzone produkty).

Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny Sklepu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Ochrona danych osobowych

Klient składając zamówienie zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Eureka M. Śmiglak-Krajewska, nr NIP 972076775, nr Regon 300817186, z siedzibą: ul. Polna 3, 62-070 Dąbrowa związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ww. ustawą, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sklepem.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu.

14. Pozostałe postanowienia

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.organicpositive.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.

15. Wejście w życie regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.